Letselschade door bedrijfsongeval

Kosteloze juridische hulp bij een ongeval dat op het werk of tijdens werktijd is gebeurd.

Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 200.000 werknemers, uitzendkrachten of ZZP’ers te maken met een bedrijfsongeval. Door een bedrijfsongeval ontstaat letselschade. Zo maakt u als gevolg van het ongeval bijvoorbeeld medische kosten, kan uw inkomen dalen en heeft u recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding). Van Mansum Letselschade uit Rotterdam biedt kosteloze juridische hulp bij alle letselschade situaties.

We spreken van een bedrijfsongeval als er op het werk of tijdens werktijd iets is gebeurd dat leidt tot schade aan uw gezondheid. Voorbeelden van locaties waar een ongeval kan gebeuren is een bedrijfsgebouw/bedrijfspand, een bouwlocatie of bij het werken aan de weg. Een ongeval tijdens het woon-werkverkeer kan ook worden aangemerkt als bedrijfsongeval. Veel voorkomende gevallen van bedrijfsongevallen zijn ongevallen met (defecte) machines en ongevallen die het gevolg zijn van het te weinig geven van veiligheidsinstructies door de werkgever.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Uw werkgever is in principe altijd aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. Alleen als de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan is dit niet het geval. Voor de werkgever is het erg lastig om dit bewijs te leveren waardoor aansprakelijkheid vaak vast komt te staan. Bijna alle werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen.

Aansprakelijk stellen werkgever bij letselschade

Na een bedrijfsongeval dient uw werkgever formeel aansprakelijk gesteld te worden. Veel mensen zien dit als bezwaarlijk omdat dit de goede relatie met de werkgever op het spel zou kunnen zetten. Bedenkt u dat de werkgever nagenoeg altijd verzekerd is voor uw letselschade. Van Mansum Letselschade uit Rotterdam kan de aansprakelijkstelling voor u verzorgen waarna de contacten verlopen tussen ons en de verzekeraar van uw werkgever. De goede relatie tussen u en uw werkgever blijft daardoor in stand.

Uitzendkracht en letselschade?

Wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt kan hij volgens de wet kiezen wie hij aansprakelijk stelt. Dit kan de formele werkgever zijn (de uitzendorganisatie) of de materiële werkgever (de organisatie waar u bent geplaatst). Namens u stelt Van Mansum Letselschade uit Rotterdam wij één of beide partijen aansprakelijk.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

In bepaalde gevallen wordt u als ZZP’er gezien als werknemer en geniet u dezelfde rechten als die een werknemer toekomt. U kunt in dat geval bijvoorbeeld een beroep doen op artikel 7:658 BW waarin is opgenomen dat de werkgever moet bewijzen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

Kosteloze juridische bijstand bij letselschade

Om uw letselschade die u lijdt of heeft geleden door een bedrijfsongeval te kunnen verhalen op de verzekeraar van uw werkgever is het verstandig om een letselschadespecialist in de arm te nemen. Van Mansum Letselschade uit Rotterdam kan beoordelen of uw letselschadezaak haalbaar is. Is de zaak haalbaar dan verhalen wij namens u de door u geleden en nog te lijden letselschade. Bovendien is in de wet geregeld dat de kosten voor juridische bijstand moeten worden betaald door de aansprakelijke partij (de verzekeraar van uw werkgever). Onze dienstverlening is daarom in alle gevallen kosteloos voor u.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Meld dan direct uw letsel via het contactformulier of per e-mail. U wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend door Van Mansum Letselschade uit Rotterdam gebeld. U kunt ons uiteraard ook altijd zelf bellen.