Ongeval als fietser

By 31 maart 2020 februari 1st, 2021 verkeersongevallen

Letselschade door ongeval als fietser

Heeft u als fietser een ongeluk meegemaakt? In tegenstelling tot gemotoriseerde weggebruikers komen fietsers er vaak minder goed vanaf. Zij hebben namelijk geen airbag, bumpers en dragen ook meestal geen beschermende kleding. Veel fietsongelukken leiden dan ook tot letsel vanwege ontstane verwondingen of andere klachten. Om deze redenen zijn fietsers bestempeld als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ en worden daarom volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet altijd extra beschermd bij ongevallen. Letselschade brengt meestal ook kosten met zich mee en u kunt inkomsten mislopen. Van Mansum Letselschade in Rotterdam kan u helpen met het verhalen van de letselschade.

Als fietser aangereden door een auto

Indien er sprake is van een aanrijding tussen een auto en een fietser dan worden fietsers extra beschermd omdat zij kwetsbaarder zijn in het verkeer. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In de meeste gevallen betekent dit dat de automobilist altijd aansprakelijk is voor het ongeval en minimaal 50% tot 100% van de schade van de fietser dient te vergoeden. Ook als de fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk is voor het ongeval. De enige uitzondering op deze regel is als er sprake is van ‘overmacht’ bij de automobilist of ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’.

Als fietser aangereden door een auto en jonger dan 14 jaar

Wanneer er sprake is geweest van een aanrijding tussen een auto en een fietser jonger dan 14 jaar dan krijgt de fietser altijd 100% van de schade vergoed. Dat geldt ook als de automobilist niets te verwijten valt. Dit heeft ermee te maken dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet goed ontwikkeld is en zij daarom nog onoplettend kunnen zijn. Een automobilist dient daar rekening mee te houden.

Wilt u meer weten? Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in. Samen kunnen we bekijken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschade melden

Als fietser aangereden door een ander gemotoriseerd voertuig (bromfiets, snorfiets, motor, bus, vrachtauto, tractor, bestelauto of taxibus)

Als u als fietser bent aangereden door een ander gemotoriseerd voertuig dan geldt ook de extra wettelijke bescherming op basis van artikel 185 van de Wegverkeerswet. U bent immers een kwetsbaardere verkeersdeelnemer. Voorbeelden van andere gemotoriseerde voertuigen dan auto’s zijn brom- en snorfietsers (ook scooters en speed pedelecs), motor, bus, vrachtauto, tractor, bestelauto en taxibus. Bent u door één van deze voertuigen aangereden dan geldt dat u altijd minimaal 50% tot 100% van de letselschade vergoed dient te krijgen. Ook als u als fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk bent geweest voor het ongeval.

Als fietser aangereden door een andere fietser

De fietspaden in Nederland worden drukker en het komt steeds vaker voor dat twee of meerdere fietsers tegen elkaar botsen. Ook dit soort ongevallen kunnen ernstig letsel teweeg brengen. Wie is er aansprakelijk voor de ontstane letselschade? Dat is in dit soort kwesties de veroorzaker van het ongeval. Echter geldt wel de regel: wie eist, bewijst. Dat betekent dat diegene die schade oploopt moet bewijzen dat er een andere partij aansprakelijk is. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te bewijzen dat de veroorzaker een verkeersfout heeft gemaakt. Hierbij kunt u denken aan een voorrangsfout, een onverwachte vreemde manoeuvre, slingeren over de weg en fietsen zonder licht.

De letselschade experts van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u helpen met het op orde krijgen van alle bewijsstukken zodat u niets over het hoofd ziet. Zij zullen u stap voor stap bijstaan bij het claimen van de letselschade. Zo weet u zich verzekerd dat u een eerlijke letselschadevergoeding ontvangt waar u wettelijk recht op hebt.
Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken.

Letselschade melden

Als fietser aangereden door een elektrische fiets, snelle e-bike of speed pedelec

Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Maar hoe zit het als je als ‘gewone’ fietser betrokken bent geraakt in een ongeval met een elektrische fiets? Om de aansprakelijkheid vast te stellen is het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een reguliere elektrische fiets en de snelle e-bike, de zogenoemde speed pedelec.

Verschil aansprakelijkheid gewone elektrische fiets en snelle e-bike of speed pedelec

 • Gewone elektrische fiets:

  Een gewone elektrische fiets met trapondersteuning kan een maximale snelheid van 25 km/per uur behalen. Mensen met een gewone elektrische fiets worden volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet bestempeld als zwakkere verkeersdeelnemers, net zoals een fietser. Als u als fietser bent aangereden door een elektrische fiets tot 25 km/per uur dan geldt de regel dat diegene die een verkeersfout heeft gemaakt aansprakelijk is. Ook hier geldt de regel: wie eist die bewijst. Dat betekent dat diegene die schade oploopt moet bewijzen dat er een andere partij aansprakelijk is. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te bewijzen dat de veroorzaker een verkeersfout heeft gemaakt. Hierbij kunt u denken aan een voorrangsfout, een onverwachte vreemde manoeuvre, slingeren over de weg en fietsen zonder licht. De letselschade experts van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u helpen met het op orde krijgen van alle bewijsstukken zodat u zodat u niets over het hoofd ziet. Zij zullen u stap voor stap bijstaan bij het claimen van de letselschade.

 • Snelle e-bike of speed pedelec:

  Een snelle e-bike of speed pedelec is een snelle elektrische fiets die een snelheid tot maximaal 45 km/per uur kan halen. Volgens de wet gelden voor een speed pedelec daarom ook dezelfde verkeersregels als voor een bromfiets. Net als de bromfiets wordt een speed pedelec gezien als een sterke verkeersdeelnemer. Indien u als fietser een ongeluk heeft gehad met een snelle e-bike of speed pedelec dan geldt dat de snelle e-bike of speed pedelec altijd aansprakelijk is voor het ongeval en minimaal 50% tot 100% van de schade van de fietser dient te vergoeden. Ook als de fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk is voor het ongeval.

Zelf schuld aan het ongeval?

Ook als u als fietser zelf (deels) schuldig bent aan het ongeval dan komt het vaak voor dat u een gedeelte van de schade vergoed krijgt. Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken. We kunnen u direct vertellen of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

Waarom een letselschade expert in de arm nemen?

Omdat het claimen van letselschade een complexe zaak is wat veelal uitloopt op een juridisch steekspel met de verzekeraar adviseren wij een letselschade expert van Van Mansum Letselschade uit Rotterdam in de arm te nemen. Zo heeft u een sterkere positie en bent u verzekerd dat u een eerlijke vergoeding ontvangt waar u wettelijk recht op hebt. Wij zien vaak dat slachtoffers die geen letselschade expert in de arm nemen geen letselschadevergoeding ontvangen waar ze recht op hebben onder andere omdat zij onvoldoende tegenstand kunnen bieden bij de tegenpartij door een gebrek aan juridische kennis. Als dat ten onrechte is dan is dat vervelend voor de slachtoffers.

Als u contact opneemt met één van onze letselschade experts dan kunnen wij u direct vertellen wie aansprakelijk is. Vervolgens bieden wij u gratis juridische bijstand aan om de letselschade te claimen.

Letselschade melden

Schadevergoeding bij ongeval met fiets

Of u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade is afhankelijk van de schuldvraag en hangt af van verschillende factoren zoals:

 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij
 • De ernst van het letsel
 • In welke mate het letsel van blijvende aard is
 • In welke mate u arbeidsongeschikt bent geraakt
 • De arbeidssituatie van het slachtoffer

Wilt u meer weten? Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken

Schadevergoeding berekenen