Ongeval met een dier

Een bezitter van een dier is risico-aansprakelijk voor letselschade van een ander.

Door het gedrag van een dier kunt u schade lijden. Bent u bijvoorbeeld gebeten door een hond? U lijdt dan naast de materiële schade ook immateriële schade, met name als u een litteken aan de hondenbeet overhoudt. Hetzelfde geldt als u bijvoorbeeld door een paard wordt getrapt of als u van een paard afvalt als deze begint te steigeren. Ook dan lijdt u schade. Naast de immateriële schade waarvoor een passende smartengeldvergoeding betaald dient te worden kan er ook sprake zijn van bijvoorbeeld medische kosten (eigen risico zorgverzekering vanwege het laten maken van röntgenfoto’s of een scan in het ziekenhuis) en kosten voor huishoudelijke hulp omdat u dit door het ongeval niet meer (volledig) zelf kunt doen.

Aansprakelijkheid

De eigenaar van een dier is risico-aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het dier. Dit betekent dat de eigenaar geen schuld hoeft te hebben aan het ongeval en dat in de meeste gevallen (de verzekeraar van) de eigenaar van het dier uw letselschade dient te vergoeden. Ook kan het zijn dat de eigenaar van het dier zijn dier heeft aangespoord en als het ware het gedag van het dier heeft uitgelokt, in dat geval heeft de eigenaar wel schuld aan het ongeval en is hij op basis van een onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen. Als u zelf een bijdrage heeft geleverd in het gedrag van het dier (en dus het ongeval) is er sprake van eigen schuld en zal niet alle schade die u lijdt vergoed hoeven te worden.

Kosteloze juridische bijstand

Wij zoeken voor u uit of uw letselschadezaak als gevolg van een ongeval met een dier haalbaar is. Mocht de zaak niet haalbaar zijn dan overleggen we met u de eventueel te nemen vervolgstappen. Is de zaak wel haalbaar dan verhalen wij namens u de door u geleden en nog te lijden letselschade. In beide gevallen is onze dienstverlening volledig kosteloos voor u omdat wij onze kosten ook verhalen op de aansprakelijke partij, de verzekeraar van de eigenaar van het dier.

Heeft u een ongeval gehad dat door een dier is veroorzaakt? Meld dan direct uw letsel via het contactformulier of per e-mail. U wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend door ons gebeld. U kunt ons uiteraard ook altijd zelf bellen.