Letselschade door verkeersongeval

Heb je recht op schadevergoeding na een ongeval?

Elke dag gebeuren er in het verkeer ongelukken. Of u nu als voetganger of fietser in het drukke verkeer in Rotterdam wordt aangereden of als u in de auto zit en er gebeurt een ongeluk, de gevolgen van een verkeersongeval kunnen zeer ingrijpend zijn. Als u een verkeersongeval overkomt dan lijdt u in veel gevallen letselschade. Deze schade moet betaald worden door de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding na verkeersongeval

Als u betrokken bent geweest bij een kop starat botsing, waarbij u van achteren wordt aangereden terwijl u in de file of voor een stoplicht staat. Of als een andere weggebruiker u geen voorrang heeft verleend en een verkeersongeval veroorzaakt, dan is in de meeste gevallen die andere partij aansprakelijk. Vrijwel iedereen in Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval diegene een (verkeers)ongeluk veroorzaakt. De verzekeraar van de veroorzaker van het verkeersongeluk dient vervolgens uw letselschade te vergoeden.

De letselschade die vaak door van Mansum letselschade uit Rotterdam gevorderd wordt namens onze cliënten bestaat aan de ene kant uit materiële schade. Voorbeelden hiervan zijn medische kosten, gederfde inkomsten en kosten voor huishoudelijke hulp omdat u dit niet meer (volledig) zelf kunt doen. Aan de andere kant vorderen wij altijd immateriële schade, ook wel smartengeld. Dit is een compensatie voor de geleden pijn en het ongemak dat een verkeersongeluk met zich meebrengt.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Niet in alle gevallen is het duidelijk wie precies schuldig is aan het ontstaan van het verkeersongeval. Van Mansum letselschade uit Rotterdam zal in dat geval onderzoeken hoe het ongeval gebeurd is (wij vragen bijvoorbeeld het proces-verbaal op bij de politie of schrijven getuigen aan die het verkeersongeval hebben zien gebeuren). Wij gaan vervolgens namens u de discussie aan met de verzekeraar. Wij onderzoeken ook de mogelijkheid of er een beroep gedaan kan worden op het Waarborgfonds. Dit fonds is opgericht om de letselschade te kunnen vergoeden aan slachtoffers van een verkeersongeval waarbij de veroorzaker van het ongeval onbekend blijft. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand na het ongeval direct wegrijdt.

Kosteloze juridische rechtsbijstand bij een verkeersongeval

Omdat bij iedere letselschadezaak het te vorderen schadebedrag verschilt wilt u het best mogelijke resultaat behalen. U weet zich bij van Mansum letselschade uit Rotterdam verzekerd van een professionele en deskundige behandeling van uw dossier waardoor u het maximale uit uw letselschadezaak haalt. Uiteraard onderzoeken wij eerst volgens de huidige normen en regels binnen het verkeersrecht of uw zaak haalbaar is. In de wet is geregeld dat de kosten voor juridische bijstand moeten worden betaald door de aansprakelijke partij (de verzekeraar van de veroorzaker van het verkeersongeluk). Onze dienstverlening kost u daarom in alle gevallen helemaal niets.

Afhandeling letselschadezaak na verkeersongeval

Na een verkeersongeval wilt u zich volledig focussen op uw herstel. Uw gezondheid is immers het belangrijkste. U wilt zich niet bezighouden met de schuldvraag van een ongeluk en de afwikkeling van uw claim, zoals het bellen en corresponderen met de verzekeraar. Van Mansum letselschade uit Rotterdam verzorgt daarom voor u de gehele juridische afwikkeling van uw letselschadezaak waarbij wij zorgen voor het beste resultaat.

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval? Meld dan direct uw letsel via het contactformulier of per e-mail. U wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend door ons gebeld. U kunt ons uiteraard ook altijd zelf bellen.