Category

verkeersongeval

Aanrijding met een auto

By | verkeersongeval | No Comments

Een aanrijding met de auto komt vaak voor en veel automobilisten krijgen er vroeg of laat mee te maken. Meestal is een aanrijding met een auto redelijk onschuldig en is er enkel sprake van blikschade en geen lichamelijk letsel. De kosten voor de reparatie worden dan door de verzekeringen afgehandeld. Als er wel letselschade optreedt, bijvoorbeeld door persoonlijke verwondingen dan heeft dat vaak een flinke impact op de betrokken slachtoffers.

Of u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade door een aanrijding met de auto is afhankelijk van de schuldvraag. Daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. In Nederland is het zo geregeld dat deze juridische hulp voor u altijd gratis is. Van Mansum letselschade in Rotterdam kan u dus kosteloos van dienst zijn. Samen kunnen we bekijken of u recht heeft op schadevergoeding door de aanrijding met een auto.

Aanrijdingen met de auto gebeuren in Nederland dagelijks. Ieder jaar raken er duizenden mensen gewond door een aanrijding met een auto. Deze aanrijdingen gebeuren in grote steden zoals Rotterdam vaker dan in minder dichtbevolkte regio’s.

Betrokken bij een aanrijding met een auto?

Als u betrokken raakt bij een aanrijding met een auto denkt u waarschijnlijk niet direct aan het claimen van letselschade. Heeft u naast materiële schade ook persoonlijke verwondingen dan kan het zijn dat u zich na enige tijd afvraagt of u recht heeft op een letselschadevergoeding. Dit is een complex onderwerp waar niet zo eenvoudig een antwoord op gegeven kan worden. Wilt u dat Van Mansum Letselschade in Rotterdam u kosteloos adviseert dan zijn onderstaande zaken van belang:

  • Is er een schadeformulier ingevuld?
  • Zijn er foto’s gemaakt?
  • Is er politie bij aanwezig geweest?
  • Kunt u aantonen dat er sprake is van lichamelijk letsel?
  • Mist u inkomsten door de aanrijding met de auto?
  • Krijgt u (fysio)therapie ten gevolge van het letsel door de aanrijding?
  • Hoe meer informatie u kunt aanleveren hoe groter de kans is dat de betreffende kosten opgenomen worden in de letselschadeclaim.

Wie is er schuldig bij een aanrijding met een auto

Juridisch gezien ligt deze vraag niet altijd even eenvoudig. Letselschadezaken kunnen nog wel eens uitlopen in een juridisch steekspel tussen verzekeraar en slachtoffer. Als slachtoffer bent u al snel in een minder sterke positie door een gebrek aan kennis en financiële middelen.

Is er sprake van het overtreden van een verkeersregel, dan is de schuldvraag duidelijk. Maar het kan ook zijn dat beide partijen een verkeersregel overtreden hebben. Dan zijn beide partijen in bepaalde mate schuldig aan de aanrijding en wordt de plicht tot betaling van de schade evenredig verdeeld.

Is er sprake van een aanrijding met een auto en een fietser of voetganger dan gelden er andere regels. Voetgangers en fietsers worden wettelijk beschermd en ontvangen in principe minimaal 50% schadevergoeding. Ook als ze zelf (grotendeels en geheel) verantwoordelijk zijn voor het ongeval.

Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar van de schuldige partij de aansprakelijkheid afwijst. Als dat ten onrechte is dan is dat vervelend voor de slachtoffers. In de praktijk kan dit leiden tot lange slepende procedures. Ons advies is derhalve om in het geval van letselschade altijd contact op te nemen met een letselschade expert zoals Van Mansum Letselschade in Rotterdam.

U krijgt van ons altijd kosteloos advies over de kansen om uw letselschade vergoed te krijgen. Vervolgens bieden wij de nodige juridische bijstand om de letselschade ten gevolge van de aanrijding met een auto succesvol te claimen.

Wat als u zelf schuld bent aan de aanrijding?

Ook in het geval dat blijkt dat u zelf de aanrijding met de auto hebt veroorzaakt, kunt u een vergoeding krijgen voor uw letselschade. Dit gebeurt dan op basis van de Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Deze verzekering vergoedt de letselschade die zowel de bestuurder als de inzittenden van de auto oplopen bij een aanrijding. De schuldvraag speelt hierbij geen rol. Dus ook als u zelf schuld heeft aan de aanrijding met een auto, kunt u een beroep doen op de schadeverzekering inzittenden om uw letselschade vergoed te krijgen.

Een andere verzekering die een vergoeding kan uitkeren in geval van letselschade is de Ongevallenverzekering Voor Inzittenden (OVI). Dit is een zogenaamde sommenverzekering die uitkeert op basis van vooraf vastgestelde bedragen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. In tegenstelling tot de SVI, vergoedt de OVI niet de schade die u daadwerkelijk heeft geleden. Net als bij de SVI, is de schuldvraag ook voor de OVI niet relevant. Heeft u zelf schuld aan de aanrijding, dan kunt u nog steeds een beroep doen op deze verzekering.

Letselschadevergoeding na aanrijding met de auto

De vraag of u een letselschadevergoeding kunt claimen, hangt dus voor een groot gedeelte af van twee factoren:

  1. Wie heeft er schuld aan de aanrijding met de auto?
  2. Wat voor soort verzekeringen zijn er afgesloten?

Vaak kan Van Mansum Letselschade in Rotterdam u snel aangeven wat uw kansen zijn om een letselschadevergoeding te claimen. U hoeft hiervoor alleen met ons contact op te nemen en ons te informeren over de aanrijding.

Van Mansum Letselschade zal u kosteloos ondersteunen en adviseren. De juridische bijstand is in de meeste gevallen gratis. Als de andere partij namelijk aansprakelijk is voor de ontstane letselschade, dan worden ook onze kosten op die partij verhaald.

Voor meer informatie of het aanmelden van uw letselschade door een aanrijding met een auto (of andere letselschade) kunt u ons bellen (010-8083991) of een e-mail sturen.

Letselschade door een whiplash

By | verkeersongeval, Whiplash | No Comments

Een whiplash ontstaat vaak na een aanrijding met een auto en kan hele vervelende gevolgen hebben. In sommige gevallen houden slachtoffers zelfs blijvende schade over aan een whiplash. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw whiplash, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. De juristen van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u hierbij kosteloos helpen.

Wat is een whiplash?

Als u een kop-staartbotsing heeft gemaakt met uw auto, dan is de kans aanwezig dat u een whiplash heeft. Een whiplash ontstaat bij een verrekking van de nekspier waarbij het hoofd plotseling met kracht heen en weer bewogen wordt. Hierdoor raken de spieren overbelast en de zenuwen ontregeld.

Klachten na een whiplash

Een whiplash kan veel klachten met zich meebrengen. Veel voorkomende klachten na een whiplash zijn onder andere een stijve nek, vermoeidheid en nek-, hoofd-, schouder- en rugpijn. Ook kunnen slachtoffers last hebben van concentratieproblemen en stemmingswisselingen. De meeste klachten gaan binnen drie maanden over. Sommige slachtoffers hebben echter last van blijvende klachten na een whiplash.

Gevolgen van een whiplash

De gevolgen van een whiplash op korte termijn zijn voornamelijk gelegen in het rust nemen om te herstellen van de fysieke en cognitieve klachten. Hierdoor kunnen mensen tijdelijk niet naar hun werk en zijn zij genoodzaakt om eventuele andere afspraken af te zeggen. Volg altijd het advies van uw huisarts op.

De gevolgen van een whiplash op lange termijn kunnen een nog grotere impact hebben. Sommige slachtoffers kunnen voor langere tijd niet naar hun werk toe, of raken zelfs volledig arbeidsongeschikt. Dit brengt ook nog eens allerlei financiële gevolgen met zich mee. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van uw whiplash, heeft u altijd recht op letselschadevergoeding. Dit geldt voor slachtoffers die kortlopend letsel hebben, maar ook voor slachtoffers met langlopend letsel.

Letselschadevergoeding na een whiplash

Heeft u (bijvoorbeeld door een aanrijding met een auto) een whiplash? Bij van Mansum Letselschade uit Rotterdam begrijpen we dat u dan niet direct weet wat u moet doen om vergoeding te krijgen voor uw (letsel)schade. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk naar de huisarts gaat om uw klachten te bespreken. Zorg ook dat u duidelijk opschrijft hoe het ongeval is gelopen en welke gevolgen u er allemaal aan heeft ondervonden. Op deze manier kan van Mansum letselschade uit Rotterdam u het beste helpen. Wilt u meer weten over de letselschadevergoeding bij een whiplash? Lees dan ons blog hierover.

Heeft u juridische hulp nodig door een whiplash? Neem dan contact op met van Mansum Letselschade uit Rotterdam via het contactformulier of per e-mail. U wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend door ons gebeld. U kunt ons uiteraard ook altijd zelf bellen.