Category

verkeersongevallen

Ongeval als fietser

By | verkeersongevallen

Letselschade door ongeval als fietser

Heeft u als fietser een ongeluk meegemaakt? In tegenstelling tot gemotoriseerde weggebruikers komen fietsers er vaak minder goed vanaf. Zij hebben namelijk geen airbag, bumpers en dragen ook meestal geen beschermende kleding. Veel fietsongelukken leiden dan ook tot letsel vanwege ontstane verwondingen of andere klachten. Om deze redenen zijn fietsers bestempeld als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ en worden daarom volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet altijd extra beschermd bij ongevallen. Letselschade brengt meestal ook kosten met zich mee en u kunt inkomsten mislopen. Van Mansum Letselschade in Rotterdam kan u helpen met het verhalen van de letselschade.

Als fietser aangereden door een auto

Indien er sprake is van een aanrijding tussen een auto en een fietser dan worden fietsers extra beschermd omdat zij kwetsbaarder zijn in het verkeer. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In de meeste gevallen betekent dit dat de automobilist altijd aansprakelijk is voor het ongeval en minimaal 50% tot 100% van de schade van de fietser dient te vergoeden. Ook als de fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk is voor het ongeval. De enige uitzondering op deze regel is als er sprake is van ‘overmacht’ bij de automobilist of ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’.

Als fietser aangereden door een auto en jonger dan 14 jaar

Wanneer er sprake is geweest van een aanrijding tussen een auto en een fietser jonger dan 14 jaar dan krijgt de fietser altijd 100% van de schade vergoed. Dat geldt ook als de automobilist niets te verwijten valt. Dit heeft ermee te maken dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet goed ontwikkeld is en zij daarom nog onoplettend kunnen zijn. Een automobilist dient daar rekening mee te houden.

Wilt u meer weten? Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in. Samen kunnen we bekijken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschade melden

Als fietser aangereden door een ander gemotoriseerd voertuig (bromfiets, snorfiets, motor, bus, vrachtauto, tractor, bestelauto of taxibus)

Als u als fietser bent aangereden door een ander gemotoriseerd voertuig dan geldt ook de extra wettelijke bescherming op basis van artikel 185 van de Wegverkeerswet. U bent immers een kwetsbaardere verkeersdeelnemer. Voorbeelden van andere gemotoriseerde voertuigen dan auto’s zijn brom- en snorfietsers (ook scooters en speed pedelecs), motor, bus, vrachtauto, tractor, bestelauto en taxibus. Bent u door één van deze voertuigen aangereden dan geldt dat u altijd minimaal 50% tot 100% van de letselschade vergoed dient te krijgen. Ook als u als fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk bent geweest voor het ongeval.

Als fietser aangereden door een andere fietser

De fietspaden in Nederland worden drukker en het komt steeds vaker voor dat twee of meerdere fietsers tegen elkaar botsen. Ook dit soort ongevallen kunnen ernstig letsel teweeg brengen. Wie is er aansprakelijk voor de ontstane letselschade? Dat is in dit soort kwesties de veroorzaker van het ongeval. Echter geldt wel de regel: wie eist, bewijst. Dat betekent dat diegene die schade oploopt moet bewijzen dat er een andere partij aansprakelijk is. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te bewijzen dat de veroorzaker een verkeersfout heeft gemaakt. Hierbij kunt u denken aan een voorrangsfout, een onverwachte vreemde manoeuvre, slingeren over de weg en fietsen zonder licht.

De letselschade experts van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u helpen met het op orde krijgen van alle bewijsstukken zodat u niets over het hoofd ziet. Zij zullen u stap voor stap bijstaan bij het claimen van de letselschade. Zo weet u zich verzekerd dat u een eerlijke letselschadevergoeding ontvangt waar u wettelijk recht op hebt.
Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken.

Letselschade melden

Als fietser aangereden door een elektrische fiets, snelle e-bike of speed pedelec

Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Maar hoe zit het als je als ‘gewone’ fietser betrokken bent geraakt in een ongeval met een elektrische fiets? Om de aansprakelijkheid vast te stellen is het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een reguliere elektrische fiets en de snelle e-bike, de zogenoemde speed pedelec.

Verschil aansprakelijkheid gewone elektrische fiets en snelle e-bike of speed pedelec

 • Gewone elektrische fiets:

  Een gewone elektrische fiets met trapondersteuning kan een maximale snelheid van 25 km/per uur behalen. Mensen met een gewone elektrische fiets worden volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet bestempeld als zwakkere verkeersdeelnemers, net zoals een fietser. Als u als fietser bent aangereden door een elektrische fiets tot 25 km/per uur dan geldt de regel dat diegene die een verkeersfout heeft gemaakt aansprakelijk is. Ook hier geldt de regel: wie eist die bewijst. Dat betekent dat diegene die schade oploopt moet bewijzen dat er een andere partij aansprakelijk is. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te bewijzen dat de veroorzaker een verkeersfout heeft gemaakt. Hierbij kunt u denken aan een voorrangsfout, een onverwachte vreemde manoeuvre, slingeren over de weg en fietsen zonder licht. De letselschade experts van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u helpen met het op orde krijgen van alle bewijsstukken zodat u zodat u niets over het hoofd ziet. Zij zullen u stap voor stap bijstaan bij het claimen van de letselschade.

 • Snelle e-bike of speed pedelec:

  Een snelle e-bike of speed pedelec is een snelle elektrische fiets die een snelheid tot maximaal 45 km/per uur kan halen. Volgens de wet gelden voor een speed pedelec daarom ook dezelfde verkeersregels als voor een bromfiets. Net als de bromfiets wordt een speed pedelec gezien als een sterke verkeersdeelnemer. Indien u als fietser een ongeluk heeft gehad met een snelle e-bike of speed pedelec dan geldt dat de snelle e-bike of speed pedelec altijd aansprakelijk is voor het ongeval en minimaal 50% tot 100% van de schade van de fietser dient te vergoeden. Ook als de fietser zelf grotendeels of geheel verantwoordelijk is voor het ongeval.

Zelf schuld aan het ongeval?

Ook als u als fietser zelf (deels) schuldig bent aan het ongeval dan komt het vaak voor dat u een gedeelte van de schade vergoed krijgt. Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken. We kunnen u direct vertellen of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

Waarom een letselschade expert in de arm nemen?

Omdat het claimen van letselschade een complexe zaak is wat veelal uitloopt op een juridisch steekspel met de verzekeraar adviseren wij een letselschade expert van Van Mansum Letselschade uit Rotterdam in de arm te nemen. Zo heeft u een sterkere positie en bent u verzekerd dat u een eerlijke vergoeding ontvangt waar u wettelijk recht op hebt. Wij zien vaak dat slachtoffers die geen letselschade expert in de arm nemen geen letselschadevergoeding ontvangen waar ze recht op hebben onder andere omdat zij onvoldoende tegenstand kunnen bieden bij de tegenpartij door een gebrek aan juridische kennis. Als dat ten onrechte is dan is dat vervelend voor de slachtoffers.

Als u contact opneemt met één van onze letselschade experts dan kunnen wij u direct vertellen wie aansprakelijk is. Vervolgens bieden wij u gratis juridische bijstand aan om de letselschade te claimen.

Letselschade melden

Schadevergoeding bij ongeval met fiets

Of u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade is afhankelijk van de schuldvraag en hangt af van verschillende factoren zoals:

 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij
 • De ernst van het letsel
 • In welke mate het letsel van blijvende aard is
 • In welke mate u arbeidsongeschikt bent geraakt
 • De arbeidssituatie van het slachtoffer

Wilt u meer weten? Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade in Rotterdam te spreken

Schadevergoeding berekenen

letselschade door Aanrijding met een auto

By | verkeersongevallen

Ongeval (met letsel) als automobilist

Heeft u een auto ongeluk meegemaakt? Een aanrijding met de auto komt vaak voor en veel automobilisten krijgen er helaas mee te maken. Meestal is een aanrijding met een auto redelijk onschuldig en is er enkel sprake van blikschade en geen lichamelijk letsel. Als er wel letselschade optreedt, bijvoorbeeld doordat u verwondingen of pijnklachten hebt opgelopen, dan heeft dat vaak een flinke impact. In veel gevallen brengt het letsel ook kosten met zich mee voor bijvoorbeeld zorg en loopt u inkomsten mis. Van Mansum Letselschade uit Rotterdam kan u helpen met het verhalen van de letselschade die u heeft opgelopen.

Letselschade en schadevergoeding bij ongeval met auto

Of u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade door een aanrijding met de auto is afhankelijk van de schuldvraag en hangt af van verschillende factoren zoals:

 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij
 • De ernst van het letsel
 • In welke mate het letsel van blijvende aard is
 • In welke mate u arbeidsongeschikt bent geraakt
 • De arbeidssituatie van het slachtoffer
Schadevergoeding berekenen

Het verhalen van letselschade is een complex onderwerp en daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. In Nederland is het zo geregeld dat deze juridische hulp voor u altijd gratis is.
Van Mansum Letselschade uit Rotterdam wikkelt het gehele juridische traject voor u af zodat u een eerlijke letselschadevergoeding ontvangt waar u wettelijk recht op hebt.
Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in om vrijblijvend een letselschade specialist van Van Mansum Letselschade uit Rotterdam te spreken. Samen kunnen we bekijken of u recht heeft op schadevergoeding door de aanrijding met een auto.

Betrokken bij een aanrijding met een auto?

Wilt u dat Van Mansum Letselschade in Rotterdam u kosteloos adviseert dan zijn onderstaande zaken van belang:

 • Is er een schadeformulier ingevuld?
 • Zijn er foto’s gemaakt van het verkeersongeval?
 • Is er politie bij aanwezig geweest?
 • Kunt u aantonen dat er sprake is van lichamelijk letsel?
 • Mist u inkomsten door de aanrijding met de auto?
 • Krijgt u (fysio)therapie ten gevolge van het letsel door de aanrijding?
 • Hoe meer informatie u kunt aanleveren hoe groter de kans is dat de betreffende kosten opgenomen worden in de letselschadeclaim.
Schadevergoeding berekenen

Wie is er schuldig bij een aanrijding met een auto?

Juridisch gezien ligt deze vraag niet altijd even eenvoudig. Letselschadezaken kunnen nog wel eens uitlopen in een juridisch steekspel tussen verzekeraar en slachtoffer. Als slachtoffer bent u al snel in een minder sterke positie door een gebrek aan kennis en financiële middelen.

Aanrijding tussen auto’s

Is er sprake van het overtreden van een verkeersregel, dan is de aansprakelijkheid duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kop-staart botsing tussen twee auto’s. In dat geval is de auto die achter op klapt aansprakelijk omdat er een verkeersregel is overtreden door onvoldoende afstand te houden. Het kan ook zijn dat beide partijen een verkeersregel overtreden hebben. Dan zijn beide partijen in bepaalde mate schuldig aan de aanrijding. Dit houdt in de meeste gevallen in dat u 50% van de letselschade vergoed krijgt.

Aanrijding tussen een auto en een ander motorvoertuig?

Heeft u een aanrijding gehad met een motor, scooter, bromfiets, tram of bus dan bepalen de verkeersregels altijd wie aansprakelijk is. Iedereen dient zich hieraan te houden.

Klik hier om direct contact met ons op te nemen of vul het contactformulier in. De letselschade experts van Van Mansum Letselschade uit Rotterdam kunnen u direct vertellen wie aansprakelijk is.

Aanrijding tussen auto en fietser of auto en voetganger

Is er sprake van een aanrijding tussen een auto en een fietser of een auto en een voetganger dan gelden er andere regels. Voetgangers en fietsers worden wettelijk extra beschermd omdat zij worden gezien als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’. In de meeste gevallen betekent dit dat de automobilist voor minimaal 50% aansprakelijk wordt gesteld en de schade van de fietser of voetganger dient te vergoeden. Ook als zij zelf (grotendeels en geheel) verantwoordelijk zijn voor het ongeval. Indien er sprake is geweest van overmacht van de bestuurder dan krijgt de fietser of voetganger geen schadevergoeding.

Schade verhalen

Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar van de schuldige partij de aansprakelijkheid afwijst. Als dat ten onrechte is dan is dat vervelend voor de slachtoffers. In de praktijk kan dit leiden tot lange slepende procedures. Ons advies is om in het geval van letselschade altijd contact op te nemen met een letselschade expert zoals Van Mansum Letselschade in Rotterdam.
Als u contact opneemt met één van onze letselschade experts dan kunnen wij u direct vertellen wie aansprakelijk is. Daarnaast krijgt u van ons altijd kosteloos advies over de kansen om uw letselschade vergoed te krijgen. Vervolgens bieden wij de nodige juridische bijstand om de letselschade ten gevolge van de aanrijding met een auto succesvol te claimen.

Letselschade melden

Wat als u zelf schuld bent aan de aanrijding?

Ook in het geval dat blijkt dat u zelf de aanrijding met de auto hebt veroorzaakt, kunt u een vergoeding krijgen voor uw letselschade. Dit gebeurt dan op basis van de Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Lees hier meer over het claimen van letselschade via de Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Een aanrijding met de auto komt vaak voor en veel automobilisten krijgen er vroeg of laat mee te maken. Meestal is een aanrijding met een auto redelijk onschuldig en is er enkel sprake van blikschade en geen lichamelijk letsel. De kosten voor de reparatie worden dan door de verzekeringen afgehandeld. Als er wel letselschade optreedt, bijvoorbeeld door persoonlijke verwondingen dan heeft dat vaak een flinke impact op de betrokken slachtoffers.

Of u recht heeft op schadevergoeding bij letselschade door een aanrijding met de auto is afhankelijk van de schuldvraag. Daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. In Nederland is het zo geregeld dat deze juridische hulp voor u altijd gratis is. Van Mansum Letselschade in Rotterdam kan u dus kosteloos van dienst zijn. Samen kunnen we bekijken of u recht heeft op schadevergoeding door de aanrijding met een auto.

Aanrijdingen met de auto gebeuren in Nederland dagelijks. Ieder jaar raken er duizenden mensen gewond door een aanrijding met een auto. Deze aanrijdingen gebeuren in grote steden zoals Rotterdam vaker dan in minder dichtbevolkte regio’s.

Van Mansum Letselschade uit Rotterdam zal u kosteloos ondersteunen en adviseren. De juridische bijstand is in de meeste gevallen gratis. Als de andere partij namelijk aansprakelijk is voor de ontstane letselschade, dan worden ook onze kosten op die partij verhaald.

Voor meer informatie of het aanmelden van uw letselschade door een aanrijding met een auto (of andere letselschade) kunt u ons bellen (010-8083991) of een e-mail sturen.

Letselschade door een whiplash

By | verkeersongevallen, Whiplash

Een whiplash ontstaat vaak na een aanrijding met een auto en kan hele vervelende gevolgen hebben. In sommige gevallen houden slachtoffers zelfs blijvende schade over aan een whiplash. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw whiplash, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. De juristen van Van Mansum Letselschade in Rotterdam kunnen u hierbij kosteloos helpen.

Wat is een whiplash?

Als u een kop-staartbotsing heeft gemaakt met uw auto, dan is de kans aanwezig dat u een whiplash heeft. Een whiplash ontstaat bij een verrekking van de nekspier waarbij het hoofd plotseling met kracht heen en weer bewogen wordt. Hierdoor raken de spieren overbelast en de zenuwen ontregeld.

Klachten na een whiplash

Een whiplash kan veel klachten met zich meebrengen. Veel voorkomende klachten na een whiplash zijn onder andere een stijve nek, vermoeidheid en nek-, hoofd-, schouder- en rugpijn. Ook kunnen slachtoffers last hebben van concentratieproblemen en stemmingswisselingen. De meeste klachten gaan binnen drie maanden over. Sommige slachtoffers hebben echter last van blijvende klachten na een whiplash.

Gevolgen van een whiplash

De gevolgen van een whiplash op korte termijn zijn voornamelijk gelegen in het rust nemen om te herstellen van de fysieke en cognitieve klachten. Hierdoor kunnen mensen tijdelijk niet naar hun werk en zijn zij genoodzaakt om eventuele andere afspraken af te zeggen. Volg altijd het advies van uw huisarts op.

De gevolgen van een whiplash op lange termijn kunnen een nog grotere impact hebben. Sommige slachtoffers kunnen voor langere tijd niet naar hun werk toe, of raken zelfs volledig arbeidsongeschikt. Dit brengt ook nog eens allerlei financiële gevolgen met zich mee. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van uw whiplash, heeft u altijd recht op letselschadevergoeding. Dit geldt voor slachtoffers die kortlopend letsel hebben, maar ook voor slachtoffers met langlopend letsel.

Letselschadevergoeding na een whiplash

Heeft u (bijvoorbeeld door een aanrijding met een auto) een whiplash? Bij Van Mansum Letselschade uit Rotterdam begrijpen we dat u dan niet direct weet wat u moet doen om vergoeding te krijgen voor uw (letsel)schade. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk naar de huisarts gaat om uw klachten te bespreken. Zorg ook dat u duidelijk opschrijft hoe het ongeval is gelopen en welke gevolgen u er allemaal aan heeft ondervonden. Op deze manier kan Van Mansum Letselschade uit Rotterdam u het beste helpen. Wilt u meer weten over de letselschadevergoeding bij een whiplash? Lees dan ons blog hierover.

Heeft u juridische hulp nodig door een whiplash? Neem dan contact op met Van Mansum Letselschade uit Rotterdam via het contactformulier of per e-mail. U wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend door ons gebeld. U kunt ons uiteraard ook altijd zelf bellen.